6. Hadîth “Allâhs sändebud kysstes när han fastade…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/410-414)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

681 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade oavbruten fasta varvid en muslim sade: “Du fastar ju oavbrutet, Allâhs sändebud.” Han sade: “Vem av er är som jag? På natten förser min Herre mig med mat och dryck.” Då de inte ville avbryta fastan fastade han två oavbrutna dagar med dem. Därefter såg de nymånen varpå han sade: “Om nymånen hade dröjt skulle jag gett er mer.” Det vill säga i form av ett straff för att de inte ville avbryta fastan.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

682 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Abû Dâwûd som står för formuleringen.

683 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kysstes när han fastade och kelades när han fastade, men han kunde hålla sig bättre än ni.”3

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim som står för formuleringen. I en annan av hans formuleringar står det:

“… i Ramadhân.”4

FÖRKLARING

Får den den fastande kyssa sin maka, kelas med henne, krama henne och liknande? Ja, det får han göra eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Skulle han däremot frukta för sin fasta och att han befarar utlösning om han kysser eller kramar henne, är det inte tillåtet. Men den som kan kontrollera sig har trots allt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förebild.

1al-Bukhârî (1965) och Muslim (1103).

2al-Bukhârî (1903) och Abû Dâwûd (2362).

3al-Bukhârî (1927) och Muslim (1106).

4Muslim (1106).