6. Haddâdiyyahs falska anklagelse mot Ahl-us-Sunnah

Samtidigt anklagar Haddâdiyyah dem för att vara Murdji’ah. Haddâdiyyah bekrigar Ahl-us-Sunnah med hjälp av lögner och påhitt. Murdji’ah anser ju inte detta. De anser att synder inte påverkar tron negativt liksom goda handlingar inte påverkar otron positivt. De anser att den syndigaste skapelsen har likadan tro som Djibrîl och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Vi söker Allâhs skydd mot denna vidriga Irdjâ’. Murdji’ah al-Fuqahâ’ anser ju inte att handlingar tillhör tron och att den varken stiger eller sjunker. Det är en mycket ful invändning mot Qur’ânen som bevisar trons stigning samt mot Sunnah som bevisar trons minskning. Det finns till och med Qur’ân-verser som anvisar trons minskning.