6. Gift bort kvinnan till en man som fruktar Allâh

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde för mannen vad han skall tänka på. Klargjorde han något för kvinnan vad hon skall tänka på? Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om för förmyndarna att välja religiösa män med bra karaktärer. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en man vars religion och karaktär ni behagas av kommer till er, skall ni gifta [bort henne] till honom. Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

”Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”

Om inte en man gifter bort en kvinna till en religiös man med fina karaktärer är prövningarna ett faktum. I så fall kommer han att gifta bort henne till en man som saknar religiositet och karaktärer. Vad kommer han att göra med henne? Han kanske torterar henne. Han kanske tvingar henne till saker och ting som Allâh har förbjudit. Efter att fadern har skyddat sin dotter mot synder ger han bort henne till en man som kastar henne i det som Allâh har förbjudit henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”

Det sker om han inte gifter bort henne till en religiös man med fin karaktär. Prövningar och stor förstörelse kommer att vara ett faktum. En man sade till al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Flera män har friat till min dotter. Vem skall jag gifta bort henne till?” Han sade: ”Gift bort henne till en man som fruktar Allâh. Om han älskar henne ärar han henne och om han hatar henne förtrycker han inte henne.”2

Därmed kommer hon att ha det bra med honom i alla fall. Om Allâh får honom att älska henne ärar och hedrar han henne. Om han hatar henne och saknar kärlek till henne i sitt hjärta kommer han varken att förnedra henne, skicka tillbaka henne till hennes familj eller förtrycka henne. Han kommer att behandla henne rättvist.

1at-Tirmidhî (1084), Ibn Mâdjah (1967) och andra. God enligt Shaykh al-Albânî. Se ”as-Sahîhah” (1022) och ”al-Irwâ’” (1868).

2Ibn Abîd-Dunyâ i ”al-´Ayâl” (1/173).