6. Förbannad är innovatörens skyddare

Imâm ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Battah al-´Ukbarî (d. 387)

ash-Sharh wal-Ibânah ´alâ Usûl-is-Sunnah wad-Diyânah, s. 12-14

19 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Israeliternas sak var måttlig till dess att barn, till olika folkslags slavar, började födas bland dem. Följaktligen började de gå efter åsikter och lämnade Sunan.”1

20 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdes död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig ignoranter som ledare varpå de ger utslag utan kunskap, går vilse och vilseleder.”2

21 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd:

… tissel och tassel, slöseri med pengar och många frågor.”3

22 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade många frågor och förbjöd invecklade och komplicerade frågor4.

23 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Låt mig vara så länge jag låter er vara.”5

24 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Muslimernas störste illgärningsman är han som frågar om något som inte har förbjudits, varpå det förbjuds på grund av hans fråga.”6

25 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar en innovation eller skyddar en innovatör, ska förbannas av Allâh, förbannarna och änglarna. Allâh kommer inte att ta emot något från honom på Domedagen.”7

al-Hasan blev frågad om innovationer, varvid han svarade:

Alla prövande människor är innovatörer. Alla sektanhängare är innovatörer.”

26 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Innovatörer är Eldens hundar.”8

27 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som vördar en innovatör hjälper till med att riva islam.”9

28 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag drog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett rakt streck i marken och sade: ”Detta är Allâhs väg.” Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade: ”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till den.” Därefter läste han upp:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

Detta är Min raka väg; följ den och följ inte andra vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1011

De andra vägarna är de som är till höger och till vänster om den raka vägen.

29 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess innersta mening.”12

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om ni ser dem som följer det oklara ska ni veta att det är dem som Allâh har beskrivit. Akta er därför för dem.”13

1Ibn Mâdjah (56). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (4760).

2al-Bukhârî (100), Muslim (2673), at-Tirmidhî (2652), Ibn Mâdjah (52) och Ahmad (6475).

3al-Bukhârî (1477), Muslim (1715), och Ahmad (8134).

4Abû Dâwûd (3656). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3656).

5at-Tirmidhî (2679), som sade att den är god och autentisk. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2679).

6al-Bukhârî (7289), Muslim (2358), Abû Dâwûd (4610) och Ahmad (1523).

7al-Bukhârî (1870), Muslim (1370), Abû Dâwûd (2034), at-Tirmidhî (2127) och Ahmad (616).

8Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (885).

9at-Tabarânî i “al-Mu´djam al-Awsat” (7/35) och al-Bayhaqî i “Shu´b-ul-Îmân (7/61). Svag enligt al-Albânî i “Mishkât-ul-Masâbîh” (189).

106:153

11Ahmad (4131) och ad-Dârimî (202). God enligt al-Albânî i “Mishkât-ul-Masâbîh” (166).

123:7

13al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).