6. Fler bevis i Evangeliet för att ´Îsâ är en människa

”3Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.”1

”28En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” 29Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, 30och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.”2

”32Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. 33Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 34När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.”3

Messias (´alayhis-salâm) vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh, den ende sanne Guden, och att den som dyrkar endast Honom är nära Hans rike. Det betyder att den som dyrkar någon annan eller delar upp Honom i tredjedelar är långt borta från Hans rike. En sådan person är fiende till Allâh.

”32Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”4

Liknade anges i Matteus evangelium. Det är just det som står i Qur’ânen, nämligen att ingen annan än Allâh känner Stunden. På så sätt bekräftas ´Îsâs mänskliga natur medan hans gudomlighet och myten om treenigheten omöjliggörs och förintas.

”16Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). 17Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.”5

Här vittnar Messias att Allâh är hans gud och deras gud. Det finns ingen skillnad mellan honom och dem sett till att de är mänskliga slavar. Den som säger att Messias är gud har beljugit Messias och alla andra profeter och sändebud.

1Johannes 17:3

2Markus 12:28-30

3Markus 12:32-34

4Markus 13:32

5Johannes 20:16-17