6. Femte beviset från Sunnah för Allâhs händer

5 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första som Allâh (´azza wa djall) skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned allt som skulle hända av rättfärdiga handlingar och synder, vått och torrt. Han skrev ned allt det i Påminnelsen som är hos Honom. Läs om ni vill:

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Detta är Vår bok som säger sanningen om er; allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”1

Vad nedtecknas om inte det som redan är bestämt?”2

Hadîthen är god. Jag förkortar berättarkedjorna får att undvika tristess.

145:29

2Ibn Abî ´Âsim (107) och ash-Sharî´ah, sid. 187, av al-Âdjurrî.