6. Ett exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

al-Qumî (1/100) sade:

”Hans ord:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor.”1

är allmänna men dess betydelse är specifik då Han endast hade utvalt dem under tiden de levde. Den lärde (´alayhis-salâm) sade: ”Versen uppenbarades som:

”… och `Imrâns ätt och Muhammads ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor.”

men de tog bort ”Muhammads ätt” ur Skriften.”

al-´Ayyâshî (1/168) sade:

”Hishâm bin Sâlim berättade att han frågade Abû ´Abdillâh om Allâhs ord:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh…”

Han sade: ”Det skall vara Ibrâhîms ätt och Muhammads ätt, men de bytte ut namnen.”

al-´Ayyâshî (1/169) sade:

”Ayyûb sade: ”Abû ´Abdillâh hörde mig läsa:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor.”

Han sade till mig: ”Muhammads ätt stod också där, men de tog bort det och lät Ibrâhîms ätt och ´Imrâns ätt vara kvar.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr”, ”al-Burhân”, ”Ithbât-ul-Hudâh”. al-´Ayyâshî nämnde en tredje rapportering med liknande innebörd.

Dessa två Bâtiniyyûn lade till ordet ”Muhammads ätt” i denna vers för att därefter ljuga om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och påstå att de tog bort det. De stöddes av författarna till ”al-Burhân”, ”as-Sâfî”, ”Ithbât-ul-Hudâh” och Hishâm al-Mahlâtî:

فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

”Ve dem för det som deras händer har skrivit och på grund av vad de [därmed] har vunnit!”2

13:33

22:79