6. Egyptens utrikesminister an-Nuqrâshî dödades av Khawâridj

Den islamiska och arabiska världen och många andra världsdelar har blivit skräckslagna av mordet på en riktig man, nämligen martyren an-Nuqrâshî1. Må Allâh förlåta honom och ena honom med de trovärdiga, martyrerna och de rättfärdiga.

Dessförinnan har flera incidenter ägt rum. Vissa togs till domstolen och han hade uttalat sig. Mitt syfte nu är inte att kritisera domsluten. Precis som alla andra läste jag om politisk brottslighet. Jag frågar mig själv om vi lever i ett land med muslimer.

Jag anser det vara min skyldighet att klargöra den här frågan ur ett korrekt islamiskt perspektiv så att ingen skall ha någon ursäkt längre. Förhoppningsvis vägleder Allâh någon från dessa brottsliga Khawâridj så att de kan återvända till sin religion innan det blir för sent. Jag undrar vem dessa människor planerar att döda efter an-Nuqrâshî…

I flera verser har Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) hotat mycket allvarligt för att förbjudna liv släcks:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli en lång tid; han skall drabbas av Allâhs vrede och Allâh skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.”2

Det hör till islams självklarheter. Den okunnige vet detta innan den kunnige. Versen handlar om avsiktligt dråp som sker människorna emellan i samband med incidenter, stölder och liknande där dråparen dräper och vet att han gör en stor synd.

Vad beträffar politiska mord som vi har hört många debatter om, så är de en helt annan sak och en helt annan fråga.

När den politiske mördaren dödar känner han sig lugn och behagad. Han anser att hans handling är god. På grund av all falsk propaganda tror han att han gör något tillåtet och lovligt. Han anser kanske till och med att han gör en islamisk plikt som andra har försummat. En sådan person är en avfälling som har uteslutits från islam. Han måste behandlas som alla andra avfällingar och dömas utmed Sharî´ahs dom och lag.

De är Khawâridj liksom de gamla Khawâridj som krigade mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och skonade hedningarna som erkände att de var otrogna. De var som dagens Khawâridj. De var faktiskt bättre. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev dem utmed uppenbarelsen innan han ens hade sett dem. Han sade till sina följeslagare:

”Ni kommer att se ned på er bön när de ber och er fasta när de fastar. De läser Qur’ânen utan att den går nedför deras halsar. De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den sista tiden kommer det att uppstå ett folk med små tänder och dumstridiga drömmar4. De citerar den bästa skapelsen och läser Qur’ânen utan att den går nedför deras halsar. De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet. Döda dem om ni råkar på dem. Den som dödar dem belönas av Allâh på Domedagen5.”6

Hadîtherna i ämnet är många och har rapporterats via många återberättare från varje kull. De hör till islams självklarheter. De slår fast vid att den som anser det vara lovligt att spilla förbjudet blod har tagit av islams snara runt sin hals. Detta är nämligen domen för politiska mord. De är värre än avsiktliga dråp som sker människorna emellan. En sådan dråpare kan Allâh förlåta med Sin favör och Han kan låta hans bestraffning vara en bot för hans synd. Sådant är inte fallet med den politiske mördaren som håller fast vid sin ideologi in i döden, skryter om den och tror att den är en hjälteinsats.

Det finns en annan hadîth om politiskt mord som inte kan misstolkas. Det fanns en politisk kontrovers mellan az-Zubayr bin al-´Awwâm och ´Alî bin Abî Tâlib som slutade med Kamelkriget. En man kom till az-Zubayr och sade:

”Skall jag döda ´Alî åt dig?” Han sade: ”Nej. Hur skall du döda honom när han har sin armé med sig?” Han sade: ”Jag sluter mig till honom och lönnmördar honom.” Då sade az-Zubayr: ”Nej. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tron tyglar lönnmord. Den troende lönnmördar inte.”7

Det vill säga att tron tyglar den troende så att han inte faller i avfall. Den som lönnmördar är inte troende.

Angående an-Nuqrâshî så har Allâh ärat honom med martyrium. Han får martyrernas favör och ära hos Allâh. Han dog på ett sätt som önskades av många av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. ´Umar bin al-Khattâb önskade sig den och fick den så att Han uppnådde en väldig position och hög nivå hos Allâh.

Synden, pinsamheten och fördömandet vilar över ingen annan än dessa dödande Khawâridj som tillåter förbjudet blod att gjutas och dem som försvarar dem och vill kasta vårt land (Egypten) i samma avgrund som Europa. Det är deras motiv genom att tillåta politiska mord eller mildra dess straff. De vet inte vad de gör. Jag vill inte anklaga dem för att veta och vilja.

Usâmah bin Ahmad Shâkir (rahimahullâh) sade:

”Efter att den här artikeln hade publicerats fick inrikesministeriet reda på mordplaner på Shaykh Ahmad Muhammad Shâkir. Det satte ut polismän som vaktade hans bostad. Shaykhen krävde dock att hans bostad inte skulle vaktas på grund av alla problem som uppstod. Det största problemet var när Saudiarabiens nuvarande inrikesminister prins Nâyif bin ´Abdil-´Azîz Âlus-Su´ûd kom för att besöka Shaykh Ahmad Muhammad Shâkir i hans hem i ´Abbâsiyyah. Vakterna lät inte honom gå upp. Så jag fick gå ned till prinsen och ursäkta mig och kalla upp honom till fadern. Efter det togs vakterna bort från vår bostad.”8

24:93

3Muslim (1/292).

6Muslim (1/293).

7Ahmad (1429).

8Min A´lâm-il-´Asr, sid. 51.