6. De enda segrande människorna

ash-Shâfi´î1 (rahimahullâh) sade:

Om Allâh inte hade uppenbarat för Sina skapelser något annat bevis än detta kapitel, skulle det ha varit tillräckligt för dem.”

I en annan rapportering står det:

Om människorna hade ägnat det här kapitlet en tanke skulle det ha varit tillräckligt för dem.”

Det vill säga om de hade funderat och reflekterat över det skulle det var tillräckligt för dem för att hålla fast vid sanningen, utföra Allâhs plikter och avstå från Hans förbud. Allâh klargjorde att de som tror, gör goda handlingar, kallar till sanningen och manar till tålamodet är de segrande och att alla andra är förlorarna. Kapitlet bevisar att det är obligatoriskt att mana, råda, tro, härda och vara ärlig och att det är omöjligt att uppnå lycka utan dessa fyra egenskaper: sann tro på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), god handling, uppmaning till sanning och uppmaning till tålamod.

al-Bukhârî2 (rahimahullâh) sade:

Kapitel: Kunskap kommer före tal och handling. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

Ha kunskap om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och be om förlåtelse för dina synder.”3

Han började alltså med kunskap före tal och handling.”

Människan måste först och främst lära sig innan hon börjar agera. Hon skall lära sig sin religion och handla utmed kunskap och Allâh vet bättre.

1Den kände imamen som var en av de stora lärda och de fyra imamerna. Han hette Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î al-Matlabî. Han föddes 150 och dog 204.

2Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ismâ´îl bin Ibrâhîm al-Bukhârî. Han kom från Bukhârâ i Fjärran Östern. Han föddes 194 och dog 256. Han blev 62 år. Han är författaren till ”as-Sahîh” och andra väldigt nyttiga verk.

347:19

[Nästa sida]