6. Coronaviruset – Den värsta olyckan är den religiösa

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

فيروس-كورونا-الجديد-فيروس-الصين">https://ar.islamway.net/article/80439/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86

6 – Den värsta olyckan är den religiösa; den är värre än all jordisk olycka och all olycka i nästa liv. Religiös olycka är den yttersta förlusten. När den olycksdrabbade muslimen erinrar sig det lovar han Allâh för sin sunda religion. al-Qadhî Shurayh (rahimahullâh) sade:

När jag drabbas av en olycka prisar jag Allâh fyra gånger: Jag prisar Honom för att olyckan inte är större än så, jag prisar Honom för att Han har låtit mig härda med den, jag prisar Honom för att Han har låtit mig säga ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” utav hopp om belöning och jag prisar Honom för att Han inte har låtit den drabba min religion.”1

Jag ber Allâh att Han bevarar oss allesammans och förskonar vår religion och vårt jordeliv, våra familjer och våra egendomar.

1al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân”.