6. Bevis för att Allâh lever

6 – Muhammad bin Ibrâhîm bin Muhammad bin Yahyâ berättade för oss i Naysâbûr: Ismâ´îl bin Nudjayd berättade för oss…ح al-Husayn bin Muhammad bin ´Alî underrättade oss: Abû Bakr al-Ismâ´îlî berättade för oss…ح ´Alî bin Abî Tâlib as-Shârikî underrättade oss…ح Ahmad bin Sa´dûyah an-Nasrî al-Hâkim underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin Hamdân berättade för oss…ح ´Alî bin Muhammad al-Fârisî underrättade oss: ´Alî bin ´Îsâ underrättade oss: al-Hasan bin Sufyân berättade för oss…ح ´Alî bin Muhammad al-Khawârizmî berättade för oss: ar-Raffâ’ berättade för oss: Ahmad bin Dâwûd berättade för oss: Safwân bin Sâlih berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss: Shu´ayb bin Abî Hamzah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har nittionio namn, ett färre än hundra. Han är ojämn och älskar ojämnhet. Den som räknar upp dem skall inträda i paradiset1.[Bland dessa namn finns den Levande (الحي) och Vidmakthållaren (القيوم).]”

1al-Bukhârî (2736) och Muslim (2677).