6. Barnet ska veta trons pelare

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Hanbalî (d. 1206)

Ta´lîm-us-Sibyân at-Tawhîd, sid. 21-22

Tron har sex pelare. De är att du tror på:

1 – Allâh.

2 – Hans änglar.

3 – Hans skrifter.

4 – Hans sändebud.

5 – Den Yttersta dagen.

6 – Det goda och onda i ödet. Beviset för det är den autentiska hadîthen som berättades av ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh):

En dag när vi satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man till oss med oerhört vita kläder och ett oerhört svart hår. Det syntes inte att han var resande och ingen av oss visste vem han var. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och lade sina handflator på sina lår. Han sade: ”Muhammad! Underrätta mig om islam!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, ber, betalar allmosa, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.” Han sade: ”Du har talat sanning.” Vi blev förvånade över att han både frågade honom och bekräftade hans sanningsenlighet. Sedan sade han: ”Underrätta mig om tron!” Han sade: ”Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.” Han sade: ”Du har talat sanning!” Han sade: ”Underrätta mig om rättsinnighet!” Han sade: ”Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, ser Han sannerligen dig.” Han sade: ”Underrätta mig om Apokalypsen.” Han sade: ”Den tillfrågade vet inte mer än frågeställaren.” Han sade: ”Underrätta mig om dess tecken!” Han sade: ”Att slavinnan föder sin ägarinna och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla om att bygga höga byggnader.” Sedan gick han sin väg och vi förblev sittande en lång stund. Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”´Umar! Vet du vem frågeställaren var?” Jag svarade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”1

1Muslim (8).