6. Bara en metod är tillåten

Jag skall behandla Tawhîd-ul-Ulûhiyyah på grund av två orsaker:

1 – Enligt Qur’ânen är ämnet det viktigaste i sändebudens kall. De eviga konflikterna mellan dem och deras samfund handlade om just det ämnet. Den konflikten varar förvisso än idag och kommer nog att pågå fram till Domedagen. Så prövar och upphöjer Allâh sändebudens arvingar.

2 – Det är den farligaste, allvarligaste och svåraste avvikelsen som världens muslimer har hamnat i. Såväl muslimska lekmän som utbildade har fallit i den. Låt oss därför nämna profeternas kall i allmänhet och vissa profeters dito i synnerhet. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Allâh och håll er borta från Tâghût.1

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan sann gud än Jag – dyrka Mig!”2

Efter att Allâh (ta´âlâ) hade nämnt flera profeter sade Han:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Dyrka därför Mig!”3

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

”Njut, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör. Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Frukta därför Mig!”4

Hâfidh Ibn Kathîr sade:

”Mudjâhid, Sa´îd bin Djubayr, Qatâdah och ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam sade om:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

”Detta ert samfund är i sanning ett samfund.”

”Det vill säga att er religion är en.”5

De två versernas betydelse klargjordes i Sunnah när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den människa som står ´Îsâ bin Maryam närmast i de båda liven är helt visst jag. Profeterna är bröder från olika mödrar. Deras mödrar varierar men deras religion är en.”6

Allâh (ta´âlâ) sade om de mest beslutsamma sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam):

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

”Han har föreskrivit för er samma tro som Han anbefallde Nûh – detta har Vi uppenbarat för dig – och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ, nämligen att hålla fast vid tron och att aldrig tillåta söndring.”7

Det är alla profeters kall, framför allt de mest beslutsamma sändebudens. Profeterna var 124.000 stycken8 och alla kallade på ett sätt och utgick från en utgångspunkt – Tawhîd. Den största sakfrågan och det största fundamentet som de förkunnade för mänskligheten (oavsett generationer, miljöer, länder och epoker) var Tawhîd. Det bevisar att enkom denna metod får brukas när folk kallas till Allâh och att alla andra metoder är otillåtna.

116:36

221:25

321:92

423:51

5Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (5/365).

6al-Bukhârî (3443) och Muslim (1837).

742:13

8al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (5/447), Ahmad (5/178), Ibn Hibbân (94) och Abû Nu´aym (1/166).