6. Avsikt innan obligatorisk fasta

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 17-18

Fråga: Om jag exempelvis under måndagen avser att kompensera fastan nästkommande torsdag och fredag, behöver jag då avse fasta kvällen innan dessa dagar? Belönas jag om jag skulle glömma avse fasta?

Svar: Enligt de lärde (rahimahumullâh) är det obligatoriskt att avse obligatorisk fasta innan gryning. Om fastan är obligatorisk, såsom Ramadhân, kompensation av missade dagar från Ramadhân eller avlagd ed, är det obligatoriskt att avse fasta innan gryning. Med andra ord avser du fasta på natten. Om du under måndagen avser att kompensera din fasta nästkommande torsdag och fredag och inget akut inträffar som upphäver din avsikt, hoppas jag att handlingen är harmlös. Det stämmer att det är obligatoriskt att avse obligatorisk fasta innan gryning. Avsikten tar dock plats i hjärtat. Avser människan att fasta på dagen och avsikten förblir och inte upphävs, är det som sagt harmlöst. Ty innerst inne vet hon att hon kommer att fasta nästa dag och inget hinder har dykt upp. I och med att hennes tidigare avsikt bibehålls till kvällen, är det precis som att hon avser under kvällen, vilket är i sin ordning.