6. Anklaga inte muslimer för otro

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 48-49

Ofreda inte folk som ber mot Qiblah. Anklaga ingen av dem för otro till följd av en synd. Uteslut dem inte ur islam till följd av en handling. Det enda undantaget är att en hadith intygar det. I så fall återberättas hadithen ordagrant; vi bekräftar den och accepterar den och vet att den är som den låter. Exempel på sådana hadither är de om utelämnad bön och alkoholmissbruk. Ett annat exempel är innovationer som innebär otro och uteslutning ur islam. Håll dig till rapporteringarna i sakfrågan och överskrid inte dem.

Jag tycker inte om bön bakom Ahl-ul-Bid´a eller begravningsbön för någon av dem.