6. Allt är bestämt av Allah

[10] Det är obligatoriskt att tro på ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det, det stora i det och det lilla i det, det uppenbara i det och det dolda i det, det omtyckta i det och det föraktfulla i det, det fina i det och det ofina i det.

Dess början och dess slut är från Allâh. Han har beslutat Sitt beslut och bestämt Sin bestämmelse för Sina slavar. Ingen förmår överstiga Allâhs (´azza wa djall) vilja och ingen kan överskrida Hans beslut. Alla färdas ofrånkomligt mot det Han har skapat dem för, alla hamnar oundvikligt i det Han har bestämt för dem. Detta är ren rättvisa från vår Herre (´azza wa djall). Han vill att lydnad skall äga rum och Han önskar den, behagas av den, älskar den och befaller den. Däremot har Han inte befallt olydnad och Han vare sig älskar den eller behagas av den. Å andra sidan har Han beslutat den, bestämt den och velat att den skall ske. Den dräpte dör när hans tid är inne.