6. Allâhs eviga egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

13 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse.

14 – Hans egenskaper har inte utökats av dem.

15 – Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det.

16 – Det är inte alltsedan Han skapade och bildade skapelsen som Han är Skaparen och Bildaren.

17 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns1.

18 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem.

1Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî sade:

”Det vill säga att Allâh (ta´âlâ) var Herre innan något behärskat existerade, Skapare innan någon skapelse existerade.” (Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 116)