6. Allâh kan allt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 14-15

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

12 – Han orsakar död utan rädsla, Han återupplivar utan svårigheter.

13 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse.

14 – Hans egenskaper har inte utökats av dem.

15 – Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det.

16 – Det är inte alltsedan Han skapade och bildade skapelsen som Han är Skaparen och Bildaren.

17 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns.

18 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem.

19 – Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom. Allt är lätt för Honom och Han behöver ingenting:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

FÖRKLARING

Shaykh Ibn Manî´ (rahimahullâh) sade:

Vissa säger att Allâh förmår allt Han vill. Det är inte korrekt sagt. Det korrekta är att säga det som står i Qur’ânen och Sunnah; Han förmår allt därför att Hans vilja och förmåga omger allt.

Mu´tazilah säger att Allâh (ta´âlâ) inte vill att slaven syndar; det är slaven själv som vill det, inte Allâh. Således sade en av deras vilsna individer:

Ignoranten och hans meningsfränder påstår

att Skaparen har beslutat synderna

Om det han säger stämmer

varför skall då otukt straffas och tjuven handhuggas?

Abûl-Khattâb (rahimahullâh) sade när han klargjorde sanningen och riktigheten:

De sade: ”Slavarnas handlingar då?”

Jag sade att det finns ingen Skapare utom den majestätiske Guden

De sade: ”Vill Han att fula handlingar sker?”

Jag sade att all vilja tillkommer Herren

Det är en brist att de sker mot Hans vilja

Fjärran är Han från att inte förmå det nedriga

Viljan Abûl-Khattâb talar om är universell, inte religiös.”2

142:11

2Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 23-24