6. Ahl-us-Sunnah är oense om den som inte ber

16 – De säger att tron består av tal, handling och kännedom. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Den mer lydige har starkare tro än den mindre lydige.

17 – De säger att de monoteister som ber mot Qiblah och syndar, oavsett syndernas antal och storlekar, samtidigt som dyrkar Allâh allena och bekräftar och accepterar Hans påbud, skall inte beskyllas för otro till följd av synderna. De hoppas på att syndarna förlåts. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

18 – De är oense om den som avsiktligt och oskäligt utelämnar en obligatorisk bön så att dess tid rinner ut. Vissa anser att personen är otrogen baserat på det som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”2

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”3

”Den som lämnar bönen har lämnat Allâhs beskydd.”4

Andra menar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på den som utelämnar bönen utav förnekelse. Exempelvis sade Yûsuf (´alayhis-salâm):

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

”Jag har lämnat religionen av folket som inte tror på Allâh.”5

Det vill säga förnekat den.

14:48

2Muslim (82).

3at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.

4Ibn Mâdjah (4034).

512:37