59. Vilka militärexpeditioner ägde rum år 7?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 122-124

Fråga 59: Vilka militärexpeditioner ägde rum det året?

Svar: Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) militärexpedition mot Fizârah, ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) militärexpedition mot Hawâzin och Ibn Rawâhahs (radhiya Allâhu ´anh) militärexpedition mot Yusayr bin Razâm och hans följe som han dödade.

Samma år skickades Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) till Djuhaynah varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde honom för att ha dödat den man som hade uttalat trosbekännelsen.

Abû Hadrad (radhiya Allâhu ´anh) skickades till Ghâbah.

Det året leddes också en militärexpedition av den man som befallde sitt sällskap att gå in i elden för att prova deras lydnad. I samband med den händelsen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

Ännu en militärexpedition det året var den som sändes mot Banû Sulaym.

Profeten (sallâ Alâhu ´alayhi wa sallam) tog igen fjolårets ´Umrah i Dhûl-Qa´dah. På väg hem flyttade han ihop med Maymûnah. Ingendera befann sig i Ihrâm i samband med vigseln.

Samma år återgav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin dotter Zaynab till Abûl-´Âs bin ar-Rabî´ som numera hade konverterat till islam. Enligt den korrekta åsikten återgav han henne till honom utifrån den första vigseln.

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).