59. Vedergällningen på bron

Det hör till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) rättvisa att Han, efter att de troende har passerat vägen över helvetet, stoppar dem på en bro för att skipa rättvisa mellan dem och tillämpa vedergällning mellan förtryckaren och den förtryckte. Även om förtryckaren tillhör paradiset skall han återgälda den förtryckte. Slavarnas rättigheter upphävs aldrig. Också den förtryckande troende skall återgälda den förtryckte hedningen. Det är rättvist av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). På den bron renar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) de troende med vedergällning. Den som har varit orättvis skall återgälda. Den som inte har varit det kan skatta sig lycklig.

Vågen har alltså två vågskålar. Det är en av dess egenskaper. Mu´tazilah dementerar vågen med de två vågskålarna. Beviset för den är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

På Domedagen kommer en väldig och fet man att föras fram. Han skall inte ens väga som en myggvinge hos Allâh. Läs:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

Och på Uppståndelsens dag skall de väga lätt inför Oss. ”12

När ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) klättrade uppför en Salvadora persica förundrades de över hans tunna skenben varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förundras ni över hans tunna skenben? Jag svär vid Allâh att de skall väga tyngre i Vågen än berget Uhud.”3

Dessa människor dementerar vågen och ifrågasätter vägning av heder. De förnekar även vägning av individer. I vågen skall handlingar, böcker och handlare vägas. Allt skall vägas, heter det i hadîtherna. Hadîthen om anteckningarna nämner hur anteckningarna med synder skall vägas. Alltså vägs även handlingarna. Hadîthen om den fete mannen bevisar också att individer skall vägas. Handlingar vägs, böcker vägs. Allt bevisas i hadîtherna. Alla dessa bevis neutraliserar Mu´tazilahs och Khawâridjs falskheter då de förnekar vägningen i vågen med de två vågskålarna.

118:105

2al-Bukhârî (4729) och Muslim (2785).

3Ahmad (3991) och Ibn Hibbân (7069). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.” al-Albânî nämner den i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (2750) och (3192).