59. Skakarens fru

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 103-104

16 – ´Uyaynah bin ´Abdir-Rahmân återberättade sin fader som sade:

”En kvinna kom till Samurah bin Djundub och berättade för honom att hennes man inte lägrar henne. Han frågade mannen om det varvid mannen dementerade det. Därefter skickade han ett brev till Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) för att fråga honom om fallet. Han svarade: ”Gift honom och finansiera honom med pengar från finansdepartementet. Låt kvinnan vara vacker och religiös. Om hon hävdar att han lägrade henne, ska du låta dem leva vidare tillsammans, och om hon hävdar att han inte lägrar henne, ska du separera dem.” Han gjorde så och tog dem hem till sig. Nästa morgon kom människorna in och likaså gjorde hon. Han sade till mannen som visade spår av saffran: ”Vad gjorde du?” Han svarade: ”Vid Allâh! Jag gjorde så att den skakade innanför kläderna bakom henne.” Kvinnan kom beslöjad och ställde sig vid hans ben. Han frågade henne samma sak. Hon besvärades av frågan och sade: ”Ingenting.” Han frågade: ”Fick han inte erektion? Gjorde han inget närmande?” Hon svarade: ”Jodå, men när han kom nära kom även hans ondska fram.” Då sade Samurah: ”Låt henne gå, Skakaren. Detta är Mu´âwiyahs (radhiya Allâhu ´anh) domslut.”1

1al-Bayhaqî med en god berättarkedja. Jag trodde att rapporteringen bevisar att kvinnorna förr i världen brukade täcka sina ansikten, men jag insåg rena motsatsen. Att hon var beslöjad bevisar bara att hon täckte sitt huvud, inte sitt ansikte.