59 – Kapitel 10 – Ingen tror på att statyerna skapar

Om han då säger: ”Avguderi innebär att dyrka statyer, vilket vi inte gör”, skall du säga till honom: ”Vad innebär det att dyrka statyer? Tror du att de tror att de där brädorna och stenarna skapar, skänker uppehälle och styr skapelsernas ordning åt den som tillber dem? Qur’ânen avvisar detta!”

 

Förklaring

Om avgudadyrkaren säger till dig att avguderi innebär att dyrka statyer, något de inte gör, ställs han två frågor:

Den första: Vad innebär det att dyrka statyer? Tror du att deras dyrkare tror att de skapar, skänker uppehälle och styr skapelsernas ordning åt den som tillber dem? Det är ett påstående som nekas av Qur’ânen.