59. Hur skall nya ungdomar förhålla sig till innovatörer och innehavare av destruktiva ideologier och vilsna dogmer?

Fråga 59: Hur skall nya ungdomar förhålla sig till innovatörer och innehavare av destruktiva ideologier och vilsna dogmer?

Svar: Ungdomarna skall undvika innovatörer och innehavare av destruktiva och vilsna ideologier. De skall hålla sig borta från dem och deras böcker. Istället skall de hålla sig till de lärda och insiktsfulla och folk med sund dogm. De skall ta sin kunskap från dem. De skall sitta med dem och fråga dem.

Angående innovatörer och folk med destruktiva ideologier, så är ungdomarna skyldig att akta sig för dem. Ty de är bara dåliga för dem. De planterar osunda dogmer, innovationer och myter i dem. Läraren påverkar eleven. Ungdomen går vilse på grund av den vilsne läraren. Samtidigt går elever och ungdomar rätt om de har en bra lärare. Läraren spelar alltså en stor roll. Alltså skall vi inte ta lätt på detta1.

1Må Allâh belöna vår Shaykh väl! Han klargjorde för ungdomarna Salafs förhållande till innovatörerna. Både de och deras böcker skall alltså undvikas. Om vår Shaykh hade sagt att vi skall anamma deras rätt och lämna deras fel, vilket dagens balansteoretiker förespråkar, hade ungdomarna gått vilse, Salafs metodik hade lösts upp och runnit ut i sanden och de kommande generationernas dogmer hade förorenats.

Lov ske Allâh att det alltid och överallt finns folk som försvarar och klargör Salafs metodik för människorna, hur mycket de oliktänkande än misstycker! Hänvisa för övrigt till fråga 19.

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (rahimahullâh) sade:

”De lärda är bara två: en är lärd om det här livet och den andre är lärd om det efterkommande livet. Det här livets lärdes kunskap är utspridd. Det efterkommande livets lärdes kunskap är dold. Följ det efterkommande livets lärde och akta er för det här livets lärde. Låt honom inte sätta stopp för er genom sin berusning.” (Hilyat-ul-Awliyâ’ (8/92))