59. Gravdyrkarnas tre största tvivel

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 65

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Håll fast vid din kännedom att dessa tre tvivel är de största de har. När du vet att Allâh har klargjort dem för oss i Sin skrift och förstått dem väl, blir det som lyder hädanefter än lättare.

FÖRKLARING

Det första tvivlet: De säger att de tillber bara helgon och inte statyer.

Det andra tvivlet: De säger att de tillber bara Allâh (´azza wa djall) direkt om något och inte dem.

Det tredje tvivlet: De säger att de inte tillber dem för att de skall gagna dem eller avvärja skada från dem. Gagn och skada förfogar endast Allâh (´azza wa djall) över. Däremot vill de erhålla deras medling, vilket enligt dem inte är avguderi.

När det klargörs för dig hur dessa tvivelaktigheter avtäcks, blir de efterkommande tvivlen än lättare att avtäcka och avslöja, ty dessa tvivel svindlar de värst med.