59. Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn ska till paradiset

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 137

Detsamma gäller Fâtimah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter, al-Hasan och al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhum). Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Min moder frågade mig: ”När var din sista träff?” Det vill säga med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag sade att det var ett tag sedan varpå hon skällde ut mig. Jag sade: ”Låt mig gå till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), be Maghrib med honom och be honom be Allâh förlåta mig och dig.” Jag gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bad Maghrib med honom varefter han bad ´Ishâ’. Därefter gick han sin väg och jag följde efter honom. Han hörde min röst och sade: ”Är det Hudhayfah?” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Vad står på? Må Allâh förlåta dig och din moder. Denna natt har en ängel stigit ned till jorden för första gången. Han bad sin Herre om tillstånd att få hälsa till mig och ge mig det glada budskapet om att Fâtimah är kvinnornas mästarinna i paradiset och att al-Hasan och al-Husayn är ungdomarnas mästare i paradiset.”1

1Ahmad (5/391-392) och at-Tirmidhî (3781). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3781).