59. Det mindre slaget vid Badr

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

al-Fusûl fî Sîrat-ir-Rasûl, sid. 71

På väg från Uhud ropade Abû Sufyân ut:

Nästa år är Badr er och vår mötesplats.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde sina följeslagare att kungöra för honom att utmaningen var accepterad. I Sha´bân samma år begav sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare mot Badr och det utlovade mötet. Till sin ställföreträdare i Madînah utsåg han Abdullâh bin ´Abdillâh bin Ubayy. Han tillbringade åtta nätter där varefter han återvände utan någon skada skedd. Ty efter att Abû Sufyân och Quraysh kommit en bit på vägen, fick de för sig att återvända på grund av den torka som drabbat dem det året. Incidenten kallas för ”Det tredje Badr” och ”Mötesplatsen Badr”.