59. Det är obligatoriskt att ha tålamod med olyckorna

Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Allâh så att det skall gå er väl i händer.”1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Troende! Sök hjälp med tålamod och bönen! Allâh är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”2

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

”Helt visst skall Vi sätta er på prov så att de bland er som vill sträva och kämpa och de tålmodiga och uthålliga får ge sig till känna, och Vi skall pröva [hur uppriktiga ni är i] era förklaringar.”3

Verserna som befaller tålamod är många och kända. Imâm Ahmad sade:

”Allâh har nämnt tålamodet 90 gånger i Qur’ânen.”

Enligt Tasawwufs ledare är tålamodet en vacker egenskap som hindrar själen från allt fult och en styrka som håller tag i själen. Sa´îd bin Djubayr sade:

”Tålamodet är tjänarens erkännande inför Allâh att hans olycka kommer från Honom och att han ser fram emot Allâhs belöning.”

Usâmah bin Zayd sade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Han befallde henne att härda.

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi en kvinna som grät vid en grav. Han sade till henne: ”Frukta Allâh och härda.” Då sade hon: ”Håll dig borta från mig. Du har inte blivit drabbad av min olycka.” Hon kände inte igen honom. När hon fick reda på att det var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick hon hem till hans dörr utan att hitta dörrvakterna. Hon sade: ”Jag kände inte igen dig.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Tålamodet gäller vid den första sammandrabbningen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. I en formulering nämns det hur hon grät efter sitt döda barn. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Tålamodet gäller vid den första sammandrabbningen.”

Det påminner om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den starke är inte den som vinner en brottningsmatch. Den starke är den som kan kontrollera sig själv vid ilska.”

Att chockas av en olycka sätter skräck i hjärtat som besvärar personen när han får reda på den. Härdar man vid den första sammandrabbningen, blir den inte lika tuff att behandla. Härmed blir det enklare att härda framöver. Detsamma gäller ilskan.

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Om Jag tar min troende tjänares älskling från detta liv och han räknar med belöning belönar Jag honom med paradiset.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hon frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om pesten. Han sade:

”Den är ett straff som Allâh skickar till den Han vill. Han låter den vara en barmhärtighet för de troende. Om pesten bryter ut och tjänaren stannar kvar i sin stad och härdar och räknar med belöning och vet att han endast kommer att drabbas av det som Allâh har bestämt för honom, får han samma belöning som en martyr.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Imâm Ahmad.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”De lärda är enade om att det är obligatoriskt att härda med olyckor. De är dock oense huruvida det är obligatoriskt att vara nöjd med dem.”

Över lag är det obligatoriskt att härda. Det understryks dock beroende på tiderna. Det är viktigare att härda under pesten än annars. Om man bor i en stad däri pesten bryter ut, härdar med barnens, släktingarnas eller vännernas död och sin egen olycka och är övertygad om att döden inte går att skjuta fram eller skjuta upp på och att livslängderna skrevs ned när fostren låg i sina mödrars magar och räknar med belöning, belönas man med paradiset. Om man däremot blir förtvivlad utan att härda, har man bara syndat och tröttat ut sig själv utan att ha avfärdat något av Allâhs beslut.

13:200

22:153

347:31