59. Den kloke och vältaligheten

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns helt säkert vältalighet som är magi.”

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) jämförde vältaligheten med magin. Ty magikern drar till sig åskådarens hjärta via magin medan retorikern drar till sig åhörarens hjärta via vältaligheten och retoriken.

3 – Ibn Shubrumah sade:

”Jag har inte sett en finare egenskap på en man än vältaligheten och jag har inte sett en finare egenskap på en kvinna än hull. När en man talar vältaligt är det som att han har på sig mörk siden. När en man har talfel är det som att han har på sig trasiga kläder. Om du vill se ned på den äldre och se upp till den unge skall du lära dig grammatik.”

4 – Vältaligheten är det finaste klädesplagget en man kan ha och det finaste höftskynket en klok kan ha. Etiketten är en vän i ensamheten, ett sällskap i tomheten, en skönhet i folksamlingen, ett tillägg till klokheten och ett bevis på värdigheten. Den som nyttar av etiketten som ung kommer att nytta av den som gammal. Den som planterar ett litet palmträd kommer inom kort att äta av dess färska dadlar. De kloka ser inte likgiltigt på två personer; den vältalige och hans motsats.

5 – Sâlim bin Qutaybah sade:

”Vi satt och talade hos Ibn Hubayrah när det arabiska språket kom på tal. Han sade: ”Jag svär vid Allâh att två män inte är jämlika; båda har samma stamträd och båda äger värdighet, men den ene har talfel till skillnad från den andre. Den bäste av dem i de båda liven är han som inte har talfel.” Jag sade: ”Må Allâh förbättra ledaren! Jag förstår att han är bättre i detta liv på grund av vältaligheten och arabiskan, men vad får honom att vara den bäste i nästa liv?” Han svarade: ”Han läser Qur’ânen som den har uppenbarats. Mannen med talfel för in till Qur’ânen det obehöriga och för ut det behöriga.” Då sade jag: ”Ledaren har talat sanning!”

6 – Den kloke är ålagd att rena sitt hjärta med etikett på samma sätt som elden renas med ved. Den som inte renar sitt hjärta kommer att få ett smutsigt hjärta så att det blir svart.

7 – ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Det finns inget jag ångrar som att jag inte läste arabiska.”

8 – al-Asma´î sade:

”Lär er grammatik! Israeliterna hädade på grund av en bokstav. Allâh sade: ”´Îsâ! Jag har skapat (walladtuk) dig!” De läste: ”´Îsâ! Jag har fött (waladtuk) dig!” Till följd därav hädade de.”

9 – Människorna med det största behovet av etikett och vältalighet är de lärda för att de läser många hadîther och går in i olika kunskaper.

10 – al-Asma´î sade:

”Det jag mest fruktar för studenten, är att om han inte kan grammatiken faller han i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inga talfel. Hur du än återberättar från honom med talfel har du ljugit om honom.”

11 – Shu´bah sade:

”Den som studerar Hadîth utan att kunna grammatiken är som ett djur med en tom matsäck runt halsen.”