59. al-´Ayyâshîs femte förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

”[Minns att] Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”1

”Habîb as-Sidjistânî sade: ”Jag frågade Abû Dja´far om Allâhs ord:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

”[Minns att] Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”

Hur skulle Mûsâ tro på och stödja ´Îsâ om han inte upplevde honom? Hur skulle ´Îsâ tro på och stödja Muhammad om han inte upplevde honom?” Han svarade: ”Habîb! Mycket har tagits bort från Qur’ânen och det enda som har lagts dit är skrivarnas fel som människorna har inbillat sig vara korrekt. Det är fel. Läs så här:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ اممالنَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

”[Minns att] Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeternas samfund. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”2

Så uppenbarades den, Habîb. Jag svär vid Allâh att inget samfund innan Mûsâ har levt upp till förbundet som Allâh har slutit med det. Samfundet som Mûsâ kom till förnekade ´Îsâ frånsett ett fåtal. ´Îsâs samfund varken trodde på eller stödde Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frånsett ett fåtal. Det här samfundet förnekade förbundet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt med ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) när han utsåg honom till dem och bad dem stå på hans sida och stödja honom. Han bad dem vittna mot sig själva. Vilket förbund är viktigare än Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utnämning av ´Alî bin Abî Tâlib? Jag svär vid Allâh att de inte levde upp till det. De förnekade och beljög.”3

Inte ens judarna och de kristna lyckas ljuga om Allâh, Hans skrift och Hans sändebud som Râfidhahs Bâtiniyyah. Vem är det som har tagit bort mycket ur Qur’ânen? Allâhs fiender Bâtiniyyah syftar på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och i synnerhet Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum).

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) levde trettio år efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och blev de Troendes ledare. Hans kalifat sträckte sig över de flesta islamiska länderna från Irak till Khurâsân, från Hidjâz till Egypten och Jemen. Vad hindrade honom från att öppet säga att en stor del av Qur’ânen har tagits bort? Han var ju trots allt en modig hjälte med arméer i ryggen. Vad hindrade honom från att visa upp den kompletta Qur’ânen som Râfidhah Bâtiniyyah gör anspråk på? Om det verkligen hade varit som Râfidhah Bâtiniyyah hävdar och att följeslagarna tog bort mycket ur Qur’ânen och att ´Alî och hans familj hade den kompletta versionen utan att offentliggöra den för människorna så att de kunde tro på den och agera utmed den, så hade inget samfund känt till en större undanhållning och ett värre svek än det här exemplet! Dock finns det ingen chans att detta stämmer om ´Alî och hans familj. Râfidhahs agenda är att ´Alî skall anklagas för svek, undanhållning och feghet på samma sätt som de gör Takfîr på följeslagarna och anklagar dem för att ha adderat och subtraherat i Qur’ânen.

13:81

23:81

3Tafsîr al-´Ayyâshî (1/180-181).