58. Vilka slag ägde rum år 7?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 120-122

Fråga 58: Vilka slag ägde rum år 7?

Svar: I början av året utbröt slaget vid Dhû Qarad. Den åsikten valde al-Bukhârî, vilket är korrekt.

Därefter var det dags för slaget vid Khaybar som pågick i tre dagar, konstaterade Salamah bin al-Akwa´. Inga följeslagare som närvarade vid trohetseden under trädet, frånsett Djâbir bin ´Abdillâh, var frånvarande. Trots det lovade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom både avlöning och andel av krigsbyte. Stadens fästningar erövrades och dess egendomar beslagtogs varpå hälften delades ut till krigarna och hälften gick till nödvändigheter. Vissa som inte närvarade fick också erhålla andelar av krigsbytet på de närvarandes tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät Khaybars befolkning bo kvar i staden mot att de betalade hälften av stadens skörd till muslimerna. Under samma slag förbjöds tamåsnekött och njutningsäktenskap. En annan teori är att njutningsäktenskap förbjöds senare. Här utspelades även incidenten med det förgiftade lammköttet och dess tal. Dessutom återvände Dja´far bin Abî Tâlib och utvandrarna från Abessinien tillsammans med en delegation från stammen Ash´ar. Efter återkomsten flyttade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ihop med Safiyyah.

Samma år konverterade Abû Hurayrah till islam.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) belägrade Qurâ-dalen och behandlade dess befolkning liksom Khaybars. Därtill begåvade Allâh (ta´âlâ) honom med Fadak som beslagtogs utan häst eller ryttare.