58. Vägen till paradiset och helvetet är underlättad

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 66

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

54 – Allt man är skapad för är underlättat för en.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på att Allâh besitter en allomfattande vetskap om alla slavar och alla deras handlingar och gärningar, såväl goda som onda. Allt man är skapad för är underlättat för en. För de lyckliga är de lyckligas handlingar underlättade, för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade. Dock beror både lycka och olycka på anledningar. Anledningen till lycka är lydnad gentemot Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), anledningen till olycka är olydnad mot Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).