58. Vågen har två vågskålar

Vågen har två vågskålar. Ett av bevisen för det är hadîthen om anteckningarna. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) kommer att berätta för slaven om hans handlingar och visa dem för honom. Därefter sägs det:

Har du någon handling? Har du något gott?” Han kommer att säga: ”Nej, min Herre.” Då säger Han: ”Jo, du har en god handling hos Oss. Din Herre är inte orättvis mot någon.” Därpå läggs ”det finns ingen sann gud utom Allâh” i en vågskål och de nittionio anteckningarna i en annan vågskål varvid ”det finns ingen sann gud utom Allâh” överväger dem.”1

Vågskålen med ”det finns ingen sann gud utom Allâh” skall väga tyngre. Den andra vågskålen blir labil då inget kan stå emot Allâhs namn. Om de sju himlarna och dess invånare bortsett från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och de sju jordarna hade lagts i en vågskål och ”det finns ingen sann gud utom Allâh” i en annan vågskål, skulle ”det finns ingen sann gud utom Allâh” vägt tyngre.

Måhända kommer en människa med betydligt mindre synder varpå Allâh ändå för in honom i Elden. Hadîthen bevisar Hans nåd och att Han gör vad Han vill. Han skall inte ifrågasättas. Om Han för in dig i Elden får du inte säga: ”Hur kan Du förlåta honom som har nittionio anteckningsböcker fulla av synder och inte mig som bara har ett fåtal synder?” Du frågar inte Allâh (´azza wa djall) det. Det är Allâh som har det avgörande argumentet:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”2

Många människor har mycket färre synder och goda handlingar. Om deras goda handlingar vägs och överväger synderna, hamnar de i paradiset. Och om synderna överväger de goda handlingarna, är det upp till Allâh vad Han skall göra med dem. Om Han vill förlåta dem, gör Han det, och om Han vill införa dem i Elden, gör Han (subhânahu wa ta´âlâ) det i enlighet med deras synder. Och om de goda handlingar väger lika tungt som synderna, hamnar de mellan paradiset och helvetet. När de tittar mot folket i paradiset, ropar de på dem, och när de tittar mot folket i helvetet, ropar de på dem. De känner nämligen igen dem. Slutligen låter Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) dem gå in i paradiset.

1at-Tirmidhî (2639) och Ibn Mâdjah (4300). Autentisk enligt al-Albânî. Ahmad Shâkir sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.”

221:23