58. Vad råder ni fanatiker?

Fråga 58: Vissa människor helgar somliga individer och förhåller sig fanatiskt till deras åsikter. Vad råder ni dem?

Svar: Det är obligatoriskt att följa sanningen oavsett var den finns1, inte män som avviker från sanningen. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Jag förvånas över människor som känner till en berättarkedja och dess autenticitet och ändå väljer att följa Sufyâns åsikt. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Stenar håller på att falla över er från himlen; jag säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade medan ni säger att Abû Bakr och ´Umar sade.”3

Om denna varning och detta hot tillämpas på den som blint följer de bästa skapelserna efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), vad gäller då personen som följer folk som varken är kända för kunskap eller dygd och som bara är duktiga på att snacka?

1al-Awzâ´î sade:

”Vi färdas dithän Sunnah färdas.” (Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/64))

224:63

3Ahmad (3121).