58. Thâbit bin Qays ska till paradiset

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 136-137

En annan är Thâbit bin Qays bin Shammâs (radhiya Allâhu ´anh). Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”I samband med att versen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, som ni gör sinsemellan, annars kan det ni gör gå om intet utan att ni förstår.”1

hade uppenbarats, stannade Thâbit bin Qays hemma och sade: ”Jag tillhör Eldens invånare.” Han höll sig borta från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade Sa´d bin Mu´âdh: ”Abû ´Amr! Vad är det med Thâbit? Är han sjuk?” Sa´d sade: ”Han är min granne och mig veterligen är han inte sjuk.” Följaktligen gick Sa´d till honom och berättade för honom vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt. Thâbit sade: ”Den versen har uppenbarats och ni vet att jag är den av er som är mest högröstad hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag tillhör alltså Eldens invånare.” Sa´d gick och berättade det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han tillhör faktiskt paradisets invånare.”2

149:2

2al-Bukhârî (3613) och Muslim (187).