58. Slöseri och kastade matrester i soporna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/63-64)

Kuriosum:

1 – Skinn innan garvning är orent eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När skinnet garvas blir det rent.”

Skinnet bibehåller sin förruttnelse och vidrighet till dess att det garvas. Först när skinnet garvats blir det rent.

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade om egendomar och motarbetade slöseri. Till och med när han såg ett självdött djur befallde han att det flås så att dess skinn kan garvas och nyttjas. Med det sagt inser du hur allvarligt det är när människor överdriver med utgifter på mat och festligheter. Allâh (´azza wa djall) förbjöd slöseri och sade att Han inte älskar de slösaktiga:

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

”Och ät och drick, men överdriv inte; Han älskar inte dem som går till överdrift.”1

Om Allâh förbjuder slöseri och säger att Han inte älskar de slösaktiga, betyder det att slöseri är en förbjuden och syndig handling. Spridda synder kan leda till förlorat uppehälle. Måhända försvinner dessa gåvor som människor förfogar över så att de återgår till det liv som de brukade leva förr i världen. Förr kunde våra landsmän inte äta sig mätta på dadlar. En pålitlig person berättade för mig hur de brukade hämta dadelkärnor ämnade för boskap för att suga på hinnorna som var kvar på dem. Så svårt var det förr. De brukade koka löv istället för spad. Så svårt var det förr. Jag är rädd att de dagarna kommer tillbaka om vi inte är tacksamma mot Allâhs gåvor och istället slösar bort dem. Vissa människor kastar matrester i soporna eller häller ut dem i vasken. Det är otacksamt mot Allâhs gåvor, och det finns en risk att gåvorna försvinner en dag. Om gåvor inte tas emot tacksamt, är det inte osannolikt att Allâh (´azza wa djall) tar bort dem från människorna så att de återvänder till sitt fattiga och eländiga tillstånd.

17:31