58. Samma sak sade avgudadyrkarna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 63-64

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Fråga honom om han nu vet att Allâh anser både den som tillber statyer och den som tillber de rättfärdiga vara otrogna och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot dem. Om han då säger att de otrogna tillber dem medan han själv vittnar att endast Allâh gagnar, orsakar skada och styr skapelsens ordning, att han tillber endast Honom och att de rättfärdiga saknar del i angelägenheten, men att han tillber dem i hopp om att de skall medla för honom inför Allâh, sägs det bara att de otrogna säger precis samma sak. Därefter läser jag upp Hans (ta´âlâ) ord för honom:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

”Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom: ”Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”1

هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

De är våra medlare inför Allâh.”2

FÖRKLARING

Säg det till honom och visa honom att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) anser dem som tillber rättfärdiga människor och statyer vara otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot dem på grund av detta avguderi, och de hade ingen nytta av att de dyrkade Allâhs förtrogna vänner och profeter.

Avgudadyrkaren menar att de otrogna tillber dem direkt för att uppnå gott och undkomma ont, medan han vänder sig bara till Allâh för det ändamålet. Enligt honom saknar de rättfärdiga människorna andel i angelägenheten. Han tror inte att de kan utföra något, men han söker Allâhs (´azza wa djall) närhet via dem och deras medling. Säg till honom att samma sak sades av de avgudadyrkare som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. De tillbad inte dessa statyer för att de trodde att de kunde gagna och skada; de tillbad dem för att de skulle föra dem närmare Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

”Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom: ”Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”

هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

De är våra medlare inför Allâh.”

Därför är hans och avgudadyrkarnas tillstånd ett och samma.

139:3

210:18