58. Så betalas Zakât-ul-Fitr

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 45

Fråga: Hur mycket ska betalas i Zakât-ul-Fitr och vem ska det betalas till?

Svar: Zakât-ul-Fitr motsvarar 3 kg. Mannen i huset ska betala det för sig själv och å sin familjs vägnar, och dela ut det bland fattiga muslimer i hemstaden.