58 – Kapitel 10 – Allâh klargör allt som Han förbjuder

Säg till honom:

”Hur avsvär du dig avguderiet då du inte känner till den?” Hur kommer det sig att Allâh förbjuder dig detta och nämner att Han inte förlåter det, medan du varken frågar om det eller känner till det? Tror du att Allâh förbjuder oss det utan att klargöra det för oss?”

 

Förklaring

Om han avsvär sig avguderiet genom att vända sig till de rättfärdiga, ställs han två frågor:

Den första: Hur avsvär du dig avguderiet då du inte vet vad det är? Dömer man något innan man har fått en bild av det? Att du anser dig själv ha avsvurit dig avguderiet utan att veta vad det är, är en kunskapsberövad och avslagen dom.

Den andra: Varför frågar du inte om detta avguderi som Allâh (ta´âlâ) har förbjudit och vars förbud är allvarligare än mord och otukt och dömt dess utövare till Elden och förbjudit honom paradiset? Tror du att Allâh har förbjudit Sina tjänare något utan att klargöra det? Aldrig!