58. Inga ursäkter inför Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 70

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

49 – Den som hör den och påstår att den är människors ord hädar.

FÖRKLARING

Den som hör Allâhs tal och anklagar det för att vara människors ord hädar. Ty han har förnekat Allâhs (´azza wa djall) tal. Om inte Allâh har sänt ned ett tal till Sina slavar, vad utgör då ett bevis hos dem? Agendan bakom deras dogm är rivning av föreskrifter. Om Allâhs tal saknas bland skapelserna i såväl Tora, Evangeliet som Qur’ânen, betyder det att människorna är ursäktade inför Allâh. Den uppfattningen hör till den största otron och villfarelsen.