58 – Îmâns nivåer

Den andra nivån är Îmân och den består av drygt sjuttio delar. Den högsta är uttalandet ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” medan den lägsta är att avlägsna något skadligt från vägen. Även blyghet hör till Îmân.


FÖRKLARING

 

Den andra nivån – Det vill säga av religionens nivåer.

Îmân – Språkligt betyder det ”bekräftelse”, medan den religiösa definitionen är att ”tro med hjärtat, tala med tungan och handla med kroppsdelarna”. Den består av drygt sjuttio delar.

Drygt – Ett antal från tre till sju.

Delar – En beståndsdel av något.

Avlägsna något skadligt från vägen – Det vill säga att ta bort något skadligt element som skadar de passerande. Exempel på det är stenar, törnar, smuts, skräp, illaluktande materia och dylikt.

Blyghet – Ett irritament som tar plats vid skam och hindrar en att göra något ofint.

Författarens (rahimahullâh) tal som omfattas av att Îmân är drygt sjuttio delar och att Îmân likaså består av sex pelare, kombineras på följande sätt:

Den Îmân som utgör trosläran har sex grunder och omnämns i Djibrîls (´alayhis-salâtu was-salâm) hadîth när han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade (i betydelse):

”Îmân är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på förutbestämmelsen, det goda i den såväl som det onda.”

Vad gäller den Îmân som består av handlingar och dess typer och former, består den av drygt sjuttio delar. Därför kallade Allâh (ta´âlâ) förrättandet av bönen för ”Îmân”:

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

”Det är rätt och rimligt att Allâh inte låter er tro [Îmân] bli utan belöning.” (2:143)

Qur’ân-tolkarna tolkade ”er tro” som ”er bön mot Jerusalem”. Innan följeslagarna beordrades att förrätta bönen mot Ka´bah, bad de mot Jerusalem.