58. Förtal av vind förbjudet

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förtala inte vinden. Om ni ser något föraktfullt skall ni säga:

اللَّهُمَّ إنا نسألك خيرها وخيرَ مَا فِيها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ بِهِ وَ نعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشر مَا فِيهَا وشَرَّ ما أُرسلت به

”Allâh! Vi ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och vi söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”1

Autentiserad av at-Tirmidhî.

FÖRKLARING

I och med att förtal av vind och andra skapelser innebär nedsatt tro och bristfällig Tawhîd, poängterade författaren det så att den troende vet att alla andra synder drar ned på och försvagar Tawhîd och tron. Tron stiger och sjunker. Tawhîd stiger och sjunker. Förtal av vinden drar ned på tron eftersom den är skapad och befalld. Den skickas med gott och ont. Därför skall han inte förtala vinden. Istället skall den troende leva som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde i hadîthen:

1 – Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förtala inte vinden. Om ni ser något föraktfullt skall ni säga:

اللَّهُمَّ إنا نسألك خيرها وخيرَ مَا فِيها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ بِهِ وَ نعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشر مَا فِيهَا وشَرَّ ما أُرسلت به

”Allâh! Vi ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och vi söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga i händelse av storm:

اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلك خيرها وخيرَ مَا فِيها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشر مَا فِيهَا وشَرَّ ما أُرسلت به

”Allâh! Jag ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och jag söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”2

I samband med detta finns även bönen:

اللهم لا تجعلها ريحا، و اجعها رياحا، و اجعلها رحمة، و لا تجعلها عذابا

”Allâh! Låt det inte vara en vind, utan vindar, och låt det vara en nåd, inte ett straff.”3

Detta är alltså det föreskrivna för den troende att göra i samband med blåst. Han skall be Allâh om vindar och inte om vind. Ty Allâh sände en vind för att förgöra Hûds samfund medan Han sände vindar med gynnsamma förebud och nåd:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

”Och till Hans under hör vindarna som Han sänder ut med gynnsamma förebud för att skänka er något av Sin nåd och för att skeppen på Hans befallning skall segla [över haven], så att ni kan söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er försörjning] så att ni visar tacksamhet.”4

Det hör till fullkomlig Tawhîd och tro att rätta sig efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order om det och varken förtala vinden eller någon annan skapelse om inte Allâh har föreskrivit att de förtalas.

1at-Tirmidhî (2252), Ahmad (21176) och al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (719). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (2756).

2al-Bukhârî (4829) och Muslim (899).

3at-Tabarânî (11533) och Abû Ya´lâ (2456). Mycket svag enligt al-Albânî i ”Dhâ´if-ul-Djâmi´” (4461).

430:46