58. Förbjudet att läsa Qur’ânen i Sudjûd

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att Qur’ânen läses i Rukû´ och Sudjûd. Han befallde att det bes mycket och frekvent i den här pelaren, vilket nämns i kapitlet om Rukû´. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slaven är närmast sin Herre när han är i Sudjûd. Be därför mycket i den.”1

1Muslim, Abû ´Awânah och al-Bayhaqî. Den nämns i ”al-Irwâ’” (456).