58. Bevis för Allâhs hand 19

58 – al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Muhammad bin Ishkâb berättade för oss: Muhammad bin Sâbiq berättade för oss: Ibn Abî Zâ’idah berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för mig, från Sa´îd bin Yasâr, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Ingen skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och Allâh godtar endast det lovliga – utan att Han lägger den i den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) handflata. Allâh föder den dadeln åt er, liksom ni föder era fålar, så att den blir som Uhud.”1

1Muslim (1014), an-Nasâ’î (2525), at-Tirmidhî (661), Ibn Mâdjah (1842), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (718), Ibn Khuzaymah (78) och al-Âdjurrî (320-321).