58. al-Qummîs andra förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

”[Minns att] Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”1

”Min fader berättade för mig, från Abû ´Umayr, från Ibn Masâkin, från Abû ´Abdillâh som sade: ”Allâh har aldrig skickat en profet från Âdam och framåt utan att han har återvänt till jorden för att stödja de Troendes ledare. Orden:

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

”… då skall ni tro på honom…”

syftar på Allâhs sändebud och orden:

وَلَتَنصُرُنَّهُ

”… och stödja honom.”

syftar på de Troendes ledare. Därefter sade Han:

أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي

”Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?”

Det vill säga Mitt avtal:

قَالُواْ أَقْرَرْنَا

”De svarade: ”Ja, det är vårt beslut.”

Då sade Allâh till änglarna:

فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

”Vittna då om detta; Jag skall vittna med er.”23

Så våghalsigt Râfidhahs Bâtiniyyah kan ljuga om Allâh och Hans skrift. Hur mycket försöker de inte sätta ´Alî på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå! De kan till och med överväga ´Alî för att vilseleda människorna och inte för att de älskar ´Alî.

Allâh skickade inte de tidigare profeterna såsom Mûsâ, Dâwûd och Sulaymân för att stödja Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), än mindre för att stödja ´Alî. Ser du inte hur Bâtiniyyah föredrar ´Alî framför Allâhs sändebud och de andra profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam)? Och vem skall de stödja ´Alî mot? Mot följeslagarna. Varför skickade inte Allâh profeterna för att stödja ´Alî i Siffîn-kriget och mot Khawâridj? Detta är ett av de klaraste bevisen för att tron på Återkomsten är otro och en av de största lögnerna om Allâh.

Versen betyder att Allâh slöt ett förbund med profeterna om att de skulle tro på varandra och stödja varandra. En annan förklaring är den som tillskrivs ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâh har inte skickat en profet utan att Han har slutit ett förbund med honom att om Muhammad sänds under hans livstid, så skall han tro på honom och stödja honom. Han befallde honom också att sluta ett förbund med sitt samfund att om Muhammad sänds under deras livstid, så skall de tro på honom och stödja honom.”

Se Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning4. Ibn Djarîr valde den första tolkningen. Se hans Qur’ân-tolkning5.

13:81

23:81

3Tafsîr al-Qummî (1/106).

4Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/100).

5Djâmi´-ul-Bayân (3/332-333).