57. Vad kännetecknar Ödets natt?

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 45

Fråga: Vad kännetecknar Ödets natt?

Svar: Ödets natt saknar kännetecken. Däremot rapporteras det från vissa av Salaf att solen saknar sken morgondagen därpå. Det är det mest autentiska i sakfrågan. Inget annat har bevisats autentiskt.