57. ´Ukâshah bin Mihsan ska till paradiset

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 135-136

Också konstaterar Ahl-us-Sunnah paradiset för de individer som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) konstaterade paradiset för. En av dem är ´Ukâshah bin Mihsan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Samfunden visades upp för mig. Jag såg en profet tillsammans med en grupp. Jag såg en profet tillsammans med en man och två män. Jag såg en profet utan någon. Rätt som det var lyftes en väldig folkmassa upp åt mig. Jag trodde att den var mitt samfund, men det sades till mig: ”Det är Mûsâ och hans samfund.” Jag fick då syn på en väldig folkmassa. Det sades till mig: ”Det är ditt samfund och med dem finns 70.000 personer som träder in i paradiset utan räkenskap eller straff.” Sedan reste han sig upp och gick hem. Människorna började diskutera om dem. Vissa av dem sade: ”De är förmodligen Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.” Andra sade: ”De är förmodligen de som är födda i islam och har aldrig avgudat någon med Allâh.” De nämnde olika alternativ. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till dem varpå de underrättade honom om det. Han sade då: ”Det är de som inte ber om exorcism, botar sig med bränning eller tror på vidskepelser och som förlitar sig på sin Herre.” ´Ukâshah bin Mihsan reste sig upp och sade: ”Be Allâh låta mig tillhöra dem.” Han sade: ”Du tillhör dem.” Då reste sig en annan man upp och sade: ”Be Allâh låta mig tillhöra dem.” Han sade: ”´Ukâshah hann före dig.”1

1al-Bukhârî (5705) och Muslim (220).