57. Obligatorisk självrannsakan gentemot Allahs egenskaper

77 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Det enda gemensamma en sak i detta liv har med dess motsvarighet i paradiset är namnet.”1

78 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I paradiset finns det som inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta har anat.”2

Vi vet verkligen att paradiset rymmer frukter, palmer, granatäpplen och annat. Dessa saker är inte alls som deras motsvarigheter i jordelivet. Det enda gemensamma de har med varandra är namnen. Det enda gemensamma Skaparens egenskaper har med skapelsens egenskaper är namnen på egenskaperna. Alla egenskaper är verkliga, inte metaforiska, utefter den beskrivne ehuru de har gemensamma namn på dem.

Ser du inte att ordet (عين) kan syfta på människoöga, källa och spion? Då ordet nämns i form av bihang eller specificeras, upphör gemensamheten varvid ordet får en verklig betydelse som uppfattas bokstavligt av åhöraren. Det klargörs när du exempelvis säger att du såg vattnets källa (عين ماء) eller en flödande källa (عين جارية). Han (ta´âlâ) sade:

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

Däri finns flödande källor.”3

Även ordets sammanhang kan klargöra betydelsen och avvärja gemensamheten. Exempelvis säger du att du har badat i en källa (عين) eller sett en källa (عين) med många fiskar. Samma sak gäller alla andra ord.

Detta är vår dogm. Tänk på det varje gång en egenskap bekräftas i Qur’ânen och Sunnah och rannsaka dig själv rättvist och opartiskt.

Jag ber Allâh vägleda oss och dig till den raka vägen och förse oss med sunt förnuft. Alla vet att den som lämnar lusten eftersträvar vägledningen och sanningen. Må Allâh låta oss och er hålla fast vid Sunnah. Det finns ingen rörelse eller kraft förutom via Allâh den Väldige.

1Se ”az-Zuhd” (1/51/8) av Hannâd och ”Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” (1/64) av Ibn Kathîr.

2al-Bukhârî (8/515) och Muslim (4/2175).

388:12