57. Oätbara djurs skinn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/62-63)

Därtill är de lärde oeniga om oätbara djurs skinn, som till exempel varg- och tigerskinn. Blir de rena om de garvas? Vissa säger att de blir rena om de garvas till fullo. Deras bevis är de allmänna hadîtherna:

Vilket skinn som än garvas är rent.”

och:

Garvning av det självdöda djurets skinn är dess rening.”

Andra säger att de inte renas. De bygger sitt resonemang på att oätbara djurs skinn är orena i sig, till skillnad från ätbara, självdöda djur; de är rena i grund och botten men har blivit orena till följd av att de har dött. De kan liknas vid ett orent tyg som blir rent efter tvättning. Denna åsikt framstår som mer korrekt. Alltså, oätbara djurs skinn renas inte med garvning till skillnad från ätbara, självdöda djurs skinn som renas med garvning.