57. Muslimen måste lära sig sin religion

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Sharh-il-Arba´în an-Nawawiyyah, s. 93-94

Varför kom Djibrîl? Varför satte han sig ned? Den frågan besvarade Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”

Han frågade inte för att lära sig; han frågade för att lära. Det bevisar att frågor och svar är en form av pedagogi och faktiskt en av de bästa pedagogier som finns. Frågor och svar är en bra och känd pedagogi.

Hadithen bevisar att kunskap uppnås med studier. Den uppnås inte med vanor, traditioner, innovationer eller nymodigheter.

Hadithen bevisar också att religionen består av tre nivåer av vilka vissa är bättre än andra. Den första nivån är islam och dess fem pelare. Den andra nivån är tron och dess sex pelare. Den tredje och högsta nivån är perfektion och dess enda pelare, nämligen:

Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. Han ser dig även om du inte ser Honom.”

Hadithen uppmanar till inlärning av religion. Muslimen måste lära sig sin religion. Det räcker inte att han säger att han är muslim. Han måste veta vad islam innebär, så att han kan efterleva islam rättmätigt. Det räcker inte att tillskriva sig islam utan att ha kunskap om islam. Om han blir frågad om islam, säger han att är en muslim som saknar kunskap om islam. Det är konstigt. Hur är han muslim utan kunskap om islam? Det är problematiskt. På så vis riskerar han att hamna i sådant som motstrider islam utav ignorans, ty han har inte lärt sig. Det bevisar, som sagt, att islam måste studeras utifrån dess tre nivåer: islam, tro och perfektion.